Latest

บทสัมภาษณ์นักศึกษาที่เ้ขาร่วมโครงการ YOSAKOI SUMMER SCOOL 2019

สวัสดีคร้าบบบ วันนี้แอดมิน เก็บภาพบรรยากาศและบทสัมภาษณ์น้องๆ ที่ได้ไปโครงการ YOSAKOI SUMMER SCOOL 2019 ที่ มหาวิทยาลัยโคจิ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นเรียนรู้ทางวิชาการและการเรียนรู้เชิงวัฒธรรมอีกด้วยครับ วันนี้เราไปรู้จักน้องทั้ง 2 คนเลยครับ แอดมิน : แนะนำตัวหน่อยครับ เทอร์โบ : สวัสดีครับ ปิยรุจ ชัยสุข กำลังศึกษาอยู่ ปี
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลจากงาน IDT 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019 : I4C-2019) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1. นายปฏิพล ตปนียะกุล ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทชิ้นงาน เรื่อง “ระบบตรวจจับและคัดแยก ดาร์กเน็ต ด้วยวิธีการจัดสรรของดีรีเคลแฝง และการเรียนรู้เชิงลึก (Dark
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับน้อง Niracha Ekworachai และ Neramit Singh นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมหลักสูตรนานาชาติ ในโอกาสที่ได้ร่วมแข้งขันโครงการ Seeds of the future สำหรับผู้ที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถดูได้ที่  https://tinyurl.com/y3azbqfm
Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมจัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น senior project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานของนักศึกษาต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาจำนวน 15 โครงงาน อาทิเช่น โครงงาน i Sleep ที่สามารถระบุการนอนที่ถูกวิธี โครงงาน Samrt
Read More