Latest

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 6274 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น Global Citizen ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ Getting Ready for Real World Software Development โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต โดยในการบรรยายมี
Read More

บทสัมภาษณ์นักศึกษาที่เ้ขาร่วมโครงการ YOSAKOI SUMMER SCOOL 2019

สวัสดีคร้าบบบ วันนี้แอดมิน เก็บภาพบรรยากาศและบทสัมภาษณ์น้องๆ ที่ได้ไปโครงการ YOSAKOI SUMMER SCOOL 2019 ที่ มหาวิทยาลัยโคจิ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นเรียนรู้ทางวิชาการและการเรียนรู้เชิงวัฒธรรมอีกด้วยครับ วันนี้เราไปรู้จักน้องทั้ง 2 คนเลยครับ แอดมิน : แนะนำตัวหน่อยครับ เทอร์โบ : สวัสดีครับ ปิยรุจ ชัยสุข กำลังศึกษาอยู่ ปี
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลจากงาน IDT 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019 : I4C-2019) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1. นายปฏิพล ตปนียะกุล ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทชิ้นงาน เรื่อง “ระบบตรวจจับและคัดแยก ดาร์กเน็ต ด้วยวิธีการจัดสรรของดีรีเคลแฝง และการเรียนรู้เชิงลึก (Dark
Read More