Latest

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการทำโครงงาน ภายใน 3 นาที

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยายรวม 6450 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยผศ.ดร. ธนัสนี เพียรตระกูล จัดการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการทำโครงงาน ภายใน 3 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอผลงานแก่นักศึกษา ในการประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษเป็นจำนวนมาก โดยผู้ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เรื่อง “B-EARS” เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก (เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

Exxonmobil จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2560 บริษัท Exxon Mobil ประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ทางบริษัทมุ่งหวังให้เกิดความรับรู้แก่นักศึกษาถึงตัวองค์กร และเลือก Exxonmobil เป็นหนึ่งในองกรค์ที่นักศึกษาต้องการร่วมงานด้วย ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นว่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของบริษัท นอกจากนั้นยังมีการจัดประชาสัมพันธงาน Exxon Mobil Open House 2017 อีกด้วย  
Read More

บริษัท Digital Ventures เข้าประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท Digital Ventures โดยคุณ อรพงศ์ เทียนเงิน CEO และคณะเข้าประชาสัมพันธ์บริษัทและรับสมัครงานแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท Digital Ventures  เป็นบริษัทในเครือ SCB ซึ่งดำเนินกิจการสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน (FinTech) ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยทางบริษัทเล็งเห็นว่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของบริษัท  โดยการจัดงานในครั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก  
Read More

NTC แจกฟรีทุนสอบ CCNA Routing & Switching พร้อมติวเข้ม เปิดรับสมัครผู้รับทุนแล้ว

นับเป็นข่าวดีสำหรับเหล่า Network Engineer ที่อยากจะสอบ CCNA เมื่อ Network Training Center (NTC) ได้ประกาศเปิดทุนสอบฟรี CCNA Routing & Switching สำหรับให้บุคคลทั่วไปเข้าสมัคร พร้อมมีคอร์สติวเข้มให้ฟรี หมดเขตสมัครวันที่ 21 เมษายน 2017 นี้ โดยมีรายละเอียดโครงการและวิธีการสมัครดังนี้ โครงการ Build You To Be
Read More